Safety Clean Ramen en Deuren

Safety Clean Ramen en Deuren

REINIGER VOOR CHEMISCHE VERVUILING

Afwerken van nadenkit.

Verwijderen van niet uitgeharde siliconen, oude lijmresten van tapes.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Beschrijving

Het veilige en veelzijdige oplosmiddel voor het verwijderen van kleefstof, afdichtingsmiddelen, siliconen, olie, vet, was, teer, paraffine, drukinkt, ... . Alifatisch koolwaterstof oplosmiddel, veilig in gebruik op de meeste materialen zoals geverfde oppervlakken, vinyl, glas, rubber, formica, textiel, de meeste kunststoffen, ... .

Gebruiksaanwijzing

 • Aanbrengen en laten inwerken naargelang de vervuiling. 
 • De losgekomen vervuiling wegwrijven. 
 • Indien nodig de behandeling herhalen.

Technische Informatie

Safety Clean Ramen en Deuren
Safety Clean Ramen en Deuren

REINIGER VOOR CHEMISCHE VERVUILING

 • Kookpunt/kooktraject °C: 130 - 166.
 • Dampspanning/20°C hPa: 4,6.
 • Relatieve dichtheid/20°C: 0,75.
 • Fysische toestand/20°C: vloeibaar.
 • Vlampunt °C: 24.
 • Zelfontbranding °C: 200.
 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Geur: kenmerkend.
 • Dynamische viscositeit mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematische viscositeit, mm²/s/20°C: 1.
 • Vluchtige organische stof (VOS) %: 100.
 • Vluchtige organische stof (VOS) g/l: 710.
 • Houdbaarheid: 36 maanden in originele gesloten verpakking, koel en vorstvrij bewaard.
 • Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche te raadplegen.