Safety Clean Gel

Safety Clean Gel

DIK OPLOSMIDDEL VOOR CHEMISCHE VERVUILING

Loopt niet, druipt niet.

Lange werktijd.

Met krachtige limoenextracten.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Beschrijving

 • Een veilige en veelzijdige ontvetter in gelvorm, ook voor verticale toepassingen.
 • Een alifatisch koolwaterstofoplosmiddel met toevoeging van limoen extrakten.

Toepassingen Safety Clean Gel

Voor het verwijderen van kleefstof, afdichtingsmiddelen, siliconen, olie, vet, was, teer, paraffine, drukinkt, ... .

Veilig op o.a. geverfde oppervlakken, vinyl, glas, rubber, formica, textiel, de meeste kunststoffen, ... .

Gebruiksaanwijzing

 • Aanbrengen en laten inwerken naargelang de vervuiling. 
 • De losgekomen vervuiling wegwrijven. 
 • Indien nodig de behandeling herhalen.
 • Nawrijven met Safety Clean om sporen te voorkomen.

Technische Informatie

Safety Clean Gel
Safety Clean Gel

DIK OPLOSMIDDEL VOOR CHEMISCHE VERVUILING

 • Samenstelling: alifatische koolwaterstofoplosmiddel, bindmiddel en citrusextracten.
 • Kookpunt/kooktraject °C: 130 - 166.
 • Dampspanning/20°C hPa: 8530.
 • Kleur: transparant.
 • Relatieve dichtheid/20°C: 0,75.
 • Fysische toestand/20°C: vloeibaar.
 • Vlampunt °C: 24.
 • Zelfontbranding °C: 200.
 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Geur: kenmerkend.
 • Dynamische viscositeit mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematische viscositeit, mm²/s/20°C: 1.
 • Vluchtige organische stof (VOS) %: 100.
 • Vluchtige organische stof (VOS) g/l: 710.
 • Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.