Primer 903

Oppervlaktebescherming en -behandeling
Primer 903

LIJMPRIMER VOOR KUNSTSTOF EN KUNSTSTOFGEVULDE COATINGS

Hechtprimer voor 2-component verlijming op niet-vezelgevulde kunststoffen.

Zorgt voor perfecte hechting op allerhande poedercoatings.

Vermijdt vochtinsijpeling tussen voegkit en ramen of deuren.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Beschrijving

 • Is ontwikkeld voor gebruik bij reparatie en verlijming van alle niet vezelgevulde kunststoffen met 2-component polyurethaansystemen.
 • Kan gebruikt worden bij kunststoffen onderdelen waar het soortelijk gewicht lichter is dan water.

Toepassingen Primer 903

 • herstellen van harde en flexibele kunsstoffen zoals: koplampen, bumpers, sierlijsten, kunststofpanelen, …
 • voor gebruik met Novatio lijmen en tapes.

Gebruiksaanwijzing

 • Zuinig en gelijkmatig verstuiven.
 • Laten drogen.

Geeft geen meerwaarde op metalen of vezelgevulde kunststoffen.

Technische Informatie

Primer 903
Oppervlaktebescherming en -behandeling
Primer 903

LIJMPRIMER VOOR KUNSTSTOF EN KUNSTSTOFGEVULDE COATINGS

 • Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
 • Geur: oplosmiddel.
 • Vlampunt/ontvlambaarheid: -60 °C (drijfgas).
 • Explosiegrenzen (ontploffingsgevaar): 1.4 - 32 vol% (drijfgas).
 • Dampspanning (bij 20°C): 4000 hPa.
 • Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.73.
 • Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar.
 • Oplosbaar in: ethanol, ether.
 • Relatieve dampdichtheid: > 2.
 • Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.